Софтуер

Удостоверител на документи: Софтуер, разработен в сътрудничество с други фирми: Наши основни разработки са:
  • Система за управление на строителен бизнес - Програмен продукт, представляващ завършено решение за управление на бизнеса, което помага на компании от строителната индустрия.
  • Система за управление на компания с основна дейност – дистрибуция и доставка на минерална и трапезна вода - Софтуерен продукт, представляващ интегрирана система за организация и управление на стопанската дейност, изцяло съобразена с изискванията на бранша.
  • Система за управление на ресторанти - Програмен продукт за управление, контрол, анализ на ресторант, пицария, бирария, механа. Системата е с гарантирана сигурност и защита на информацията, стабилност, възможност за работа с големи обеми информация.
  • Система за управление на фуражен цех - Тази система покрива всички изисквания за ресурсно планиране, анализ и управление на производствени процеси. Системата е достъпна при закупуване, лесна при работа и евтина при поддръжка.
  • Софтуерна система за отчитане на тегла, измерени от автомобилна цифрова везна - Тази система, осигуряваща софтуерно сметище „Цалапица”, представлява програмен продукт за управление и контрол на доставените количества отпадъци от клиентите на сметището. Системата е с гарантирана стабилност и с възможност за обработка на големи количества данни.
  • Система за управление на складово пространство - Уеб базирана складова и информационна система за управление на складово стопанство, която дава възможност за следене на стоки, доставчици, клиенти, приходи, разходи в неограничен брой складове. Системата работи през уеб браузър, което позволява работа както в локална мрежа, така и дистанционна работа с нея през интернет.